ZANIMIVOSTI


MALI in VELIKI LIPOGLAV 
Ime sta dobila po lipah, ki stojijo ob cesti v dolino. Zakaj je eden mali in drugi veliki, obstaja več razlag: Veliki je višje od Malega Lipoglava; Veliki naj bi nastal prej kot Mali; v vsaki vasi naj bi posadili po dve lipi. Ker naj bi na Velikem Lipoglavu rasli hitreje, je tako postal Veliki.

CERKEV SV. NIKOLAJA
V sredi gručastega naselja leži župnijska cerkev sv. Nikolaja iz 15. stoletja, ki je bila sredi 18. stoletja barokizirana. 
VAŠKA SUŠILNICA ZA SADJE 
Na Malem Lipoglavu si lahko ogledate obnovljeno sušilnico za sadje.

KROKARJEV GRAD 
Stal je na Kačjem hribu, vzpetini na koncu Panc, kjer so v času arheoloških izkopavanj v sredini 30. let 20. stoletja našli ostanke prazgodovinskega naselja.