• izpred šole na Malem Lipoglavu
 • med 8. in 10. uro; ob 9. uri start v spremstvu vodnika (pri sušilnici)
 • obvezna registracija s prevzemom kontrolnih kartončkov/knjižic
 • žigosanje - startni žig

STARTNINA
 • otroci do vključno 6. razreda OŠ: BREZPLAČNO
 • ostali: prispevek 2€ • žigosanje kontrolnih kartončkov/knjižic
 • brezplačno okrepčilo - Pugijev zeliščni čaj Lipoglav'c ... in še kaj ;)

KRAJŠA TRASA (5 žigov)
7 km: Mali Lipoglav-Pance-Selo pri Pancah-Veliki Lipoglav-Mali Lipoglav
DALJŠA TRASA (7 žigov)
14 km:  Mali Lipoglav-Pance-Selo pri Pancah-Veliki Lipoglav-Brezje pri Lipoglavu-Repče-Mali Lipoglav
 • žigosanje - zaključni žig
 • gostinska ponudba malic in pijače
 • spremljevalni program • Sostro-Podlipoglav-Pance-Mali Lipoglav,
 • Sostro-Brezje pri Lipoglavu-Repče-Mali Lipoglav,
 • Grosuplje-Perovo-Zgornja Slivnica-Mali Lipoglav,
 • Šmarje - Sap-Zgornja Slivnica-Mali Lipoglav.

AVTOBUS (LPP št. 26)
 •   8.00  Sostro–Mali Lipoglav
 • 14.00  Mali Lipoglav–Sostro


PRIREDITEV JE OMOGOČILA: Mestna občina Ljubljana - Odsek za razvoj podeželja

TISK: Rok Prosen s.p.