PROGRAMPRIKAZI STARIH DOMAČIH OPRAVIL 
IN ROČNIH SPRETNOSTI
od 10.30 dalje

 OGLED IN PREDSTAVITEV VAŠKE SUŠILNICE (strokovna razlaga ob 9.00)
 PLETENJE KOŠAR  (strokovna razlaga ob 11.30)
IZDELAVA LESENIH ŽLIC (strokovna razlaga ob 11.45)
KLEPANJE KOS (strokovna razlaga ob 12.00)
TKANJE NA STATVAH


  

RAZSTAVE 
v telovadnici šole od 10.30 dalje

"UTRINKI"
Vrtec Pedenjped Lipoglav in PŠ Lipoglav
fotografska in likovna razstava
   
"UNIKATNI ROČNO NAREJENI IZDELKI IZ ODPADNEGA ŽELEZA"
Ivo Novljan

"BILO JE NEKOČ"
fotografska razstava


  

PREDSTAVITEV PRIJATELJSKIH DRUŠTEV IN POSAMEZNIKOV
 od 10.30 dalje

Prostovoljno gasilsko društvo Lipoglav 
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Sostro
Konjeniško društvo Sostro 
Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E. Krek Sostro 
Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani 
Društvo rejcev drobnice Ljubljana - Sostro 
Društvo žena in deklet Ljubljana Moste Polje
Zelišča Mihaela 
Naravna mila Kupala
...